“Olmak” garip olan, olmamak değil

“Olmak” garip olan, olmamak değil


Doğal olan, hiçliğin olmasıydı, sizce de çok garip değil mi atomların, maddenin, uzay ve zamanın var olması? Varlık anlaşılmaz olan, yokluk değil. Eğer ille de bir öz arayacaksak varoluşumuz için bunu bir varlıkta değil, yoklukta aramalıyız gibi görünüyor. Çünkü o bize daha yakın…

+ There are no comments

Add yours